Bijsluiter Kamagra

Lees deze hele erectiemiddelen bijsluiter Kamagra aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter Kamagra:

Wat zijn KAMAGRA EN ONZE OVERIGE ERECTIEMIDDELEN en waarvoor worden deze gebruikt?

Wat u moet weten voordat u deze inneemt.

Hoe worden KAMAGRA en overige ERECTIEMIDDELEN ingenomen?

Mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u ERECTIEMIDDELEN?

Aanvullende informatie.

kamagra blister en doos

WAT IS / ZIJN KAMAGRA EN OVERIGE ERECTIEMIDDELEN OP ONZE SITE EN WAARVOOR WORDEN DEZE GEBRUIKT?

KAMAGRA/ERECTIEMIDDELEN behoren tot de groep medicijnen onder de naam “fosfodiësterase-type 5-remmers”. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er makkelijker bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. KAMAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt. KAMAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen en/of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U ONZE ERECTIEMIDDELEN INNEEMT.

Wees extra voorzichtig en raadpleeg eerst uw arts

Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. ERECTIEMIDDELEN kunnen een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Raadpleeg eerst uw arts als u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil, tadalafil of vardenafil .

Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.

Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.

Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).

Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.

Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.

Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname en neem direct contact op met uw arts. U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen

KAMAGRA en overige erectiemiddelen mogen niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar. Ten aller tijd buiten bereik houden van kinderen.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis te geven

Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Neem erectiemiddelen nooit in combinatie met “poppers” / “leathercleaners.” Beiden bevatten namelijk nitraten en gecombineerd zullen deze de bloeddruk verlagen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid.

KAMAGRA tabletten en overige erectiemiddelen kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA of een ander erectiemiddel gebruikt heeft. Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. KAMAGRA en overige erectiemiddelen kunnen een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN KAMAGRA of andere erectiemiddelen nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA .

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van KAMAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van erectiemiddelen begint. 

Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank

Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken. Erectiemiddelen in combinatie met drank wordt afgeraden. Drank zowel als erectiemiddelen verdunnen beiden namelijk het bloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mogen erectiemiddelen niet worden gebruik door vrouwen. (Dus ook geen lovegra)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines.

De hier aangeboden erectiemiddelen kunnen duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u hierop reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA en ons assortiment.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u erectiemiddelen inneemt.

HOE WORDEN ERECTIEMIDDELEN INGENOMEN?

U neemt het gewensde erectiemiddel ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Erectiemiddelen zoals bijvoorbeeld KAMAGRA helpt u alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel opgewonden bent. De tijd totdat KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Bij jelly of kauw tabletten vaak al binnen 15 minuten. Het kan langer duren voordat erectiemiddelen in ons assortiment beginnen te werken wanneer u een zware en/of vetrijke maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit erectiemiddel, wordt u afgeraden om alcohol te drinken en/of vette maaltijden te nuttigen voordat u deze inneemt.

Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. De sildenafil die in kamagra zit is dezelfde werkzame stof als viagra. Bij circa 1 op de 6 mannen heeft sildenafil niet het gewenste effect. Na overleg kunt u altijd nog proberen onze generieke cialis te proberen als u ontevreden bent over onze sildenafil. Deze bevatten de werkzame stof tadalafil.

Neem KAMAGRA of andere erectiemiddelen uit ons assortiment  niet meer dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA of andere erectiemiddelen heeft ingenomen dan u zou mogen:

Doseringen boven 100mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen verschijnen, hoewel niet iedereen ze krijgt. De bijwerking in onze kamagra producten zijn identiek aan die in viagra, omdat beiden de exact zelfde werkzame stof bevatten, namelijk “sildenafil”. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig en zelden ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die constant is en langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

HOE BEWAART U UW ERECTIEMIDDELEN?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen ons helpen bij de bescherming van het milieu.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat KAMAGRA

De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraat).

De andere bestanddelen zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.

Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet KAMAGRA er uit en de inhoud van de verpakking

KAMAGRA filmomhulde tabletten zijn groen en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “Ajanta Pharma logo” gemerkt en aan de andere met “KGR”.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten.

Onze andere tabletten of oral jelly’s bevatten ook sildenafil, tadalafil, vardenafil en/of dapoxetine.

Kamagra 4all is dé officiële importeur van o.a. Kamagra van Ajanta Pharma en Cenforce van Centurion Laboratories uit India. Bij ons bestelt u de originele Sildenafil ( Kamagra en Cenforce ), Tadalafil (Vidalista ), Dapoxetine en Vardenafil ( Vilitra / Valif ) houdende producten.

X